Vår mission:

Vi förenklar för vården att hitta rätt produkt:


Gipsinstrument gipssåg gipssax

Skalpell engångsskalpell skalpellblad skalpellhandtag

Medicinsk våg barnvåg pelarvåg stolvåg rullstolsvåg golvvåg

Instrument för gynekologi px-tång depressor vaginalspekulum hegarstift

Diatermiapparat elektrod bipolär pincett monopolär pincett termokauter

Kirurgiska instrument inom förlossning kobaknål amnioskop förlossningstång FBS-set

Kirurglampa operationslampa undersökningslampa tandläkarlampa pannlampa

Instrumentvärmare spegelvärmare gelvärmare endoskopvärmare

Kirurgiska instrument biopsitång sax pincett peang sårhake

ÖNH-tillbehör krokodiltång stämgaffel otoskop vaxhake

Laparoskopi port sug-spolset engångsax troakar

Dixa gynotherm nålförare

Instrumentbord

Vår vision:

Att underlätta för dig och din patient.

Kreditbetyget är det högsta för ett företag i vår storlek:

AA