Vår mission:

Rätt produkt till vården:


Gipsinstrument gipssåg gipssax ortopedi

Skalpell engångsskalpell skalpellblad skalpellhandtag

Medicinsk våg barnvåg pelarvåg stolvåg rullstolsvåg golvvåg

Instrument för gynekologi px-tång depressor vaginalspekulum hegarstift

Diatermiapparat elektrod bipolär pincett monopolär pincett termokauter

Kirurgiska instrument inom förlossning kobaknål amnioskop förlossningstång FBS-set

Kirurglampa operationslampa undersökningslampa tandläkarlampa pannlampa

Instrumentvärmare spegelvärmare gelvärmare endoskopvärmare

Kirurgiska instrument biopsitång sax pincett peang sårhake

ÖNH-tillbehör krokodiltång stämgaffel otoskop vaxhake

Laparoskopi port sug-spolset engångsax troakar

Dixa gynotherm nålförare ortopedi

Instrumentbord gipstång

Vår vision:

Rätt produkt för dig och din patient.

Kreditbetyget är det högsta för ett företag i vår storlek:

AA