Om

DIXA MEDICAL AB

“Vi hjälper vården hitta rätt produkter”.

Dixa Medical AB är ett svenskt företag med personlig service. Vi säljer till privat och offentlig sjukvård över hela Sverige. Våra kunder är regioner, sjukhus, privata och offentliga vårdcentraler, läkare och tandläkare. Även privatpersoner kan handla via webshopen. Försäljning sker också till utlandet, främst till Norge.

Dixa Medical AB har upphandlingsavtal med flera regioner, och vi är medlemmar i FTI som sköter förpackningsavgifter och det insamlings- och återvinningssystem som finns för förpackningar. Vi är med i Naturvårdsverkets EE- och Batteriregistret, som är till för de företag som tillverkar och/eller för in och säljer elektriska och elektroniska produkter (EE) och/eller batterier i Sverige.

Hos oss ska det vara enkelt och säkert. Leveranser sker med DHL företagspaket, det går lätt att spåra paketen, och de kommer fram tryggt och snabbt. Vi fakturerar via e-faktura eller via leverantörsportalen.

Kreditbetyget är AA, det högsta för ett företag i vår storlek.

MISSION

“Genom att sälja kvalitetsprodukter till vården vill vi skapa en bättre jord att leva på och förbättra människors liv”.

AFFÄRSIDÉ

”Att långsiktigt driva affärsmässig handel med sjukvårdsprodukter av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, anpassad till miljö, och med god service av kompetent personal”.

KUNDNYTTA

“Vår kundnytta är att vi hjälper vården hitta rätt produkt. Det gör vi genom att sälja kvalitetsprodukter via webshop och upphandlingar. Våra produkter hjälper läkare och sjuksköterskor i deras arbete med patienterna”.

MILJÖ

Dixa Medical AB vill bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveckling med hänsyn tillkommande generationer. Vi strävar efter att utnyttja energi och andra naturresurser effektivt samt förebygga utsläpp, avfall och andra miljöstörningar. Vårt mål är att arbeta miljöinriktat, med kretsloppstanken som grund, med ett hållbart synsätt.

KVALITET

En förutsättning för att sjukvård ska kunna bedrivas med hög kvalitet är att de produkter som används är lämpliga och säkra. Därför väljer vårt företag endast certifierade producenter. Dixa Medical AB strävar efter att ha en hög servicegrad med säkra leveranser och produkter av hög kvalitet. Vi försöker att kontinuerligt utveckla servicen med ett utåtriktat arbetssätt mot våra kunder, då kvalitet utgör en stor del av förutsättningarna för kundtillfredsställelse. Nöjda kunder säkrar vår framtid. Det finns insikt i organisationen om att kvalitetsarbete är en del av det vardagliga arbetet på alla nivåer. På så sätt vill vi systematiskt förbättra verksamheten. Att arbeta med kvalitetsutveckling innebär att arbeta med ständiga förbättringar – en resa utan slut. Vi vill bidra till att Sverige har en väl fungerande sjukvård.

REFERENSER

Några av de som handlat av oss under årens lopp är samtliga regioner i Sverige, från Region Norrbotten i norr till Region Skåne i syd. Sjukhus som handlat av oss är nästan alla i Sverige, stora återkommande kunder är tex Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska, Huddinge och Danderyd i Stockholm, sjukhuset i Gävle, sjukhuset i Karlstad, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, SuS i Malmö och Lund, för att nämna ett fåtal av alla våra kunder. Privata aktörer utgör en del av kundkretsen, och det finns flera stora kedjor vi regelbundet får äran att göra affärer med. Privata läkare och tandläkare är också en viktig del av vår kundgrupp.

 

HEJ, DET ÄR JAG SOM ÄR THORE!

Jag som äger och driver Dixa Medical sedan 2004 heter Thore Laggeby. Idag har jag mer än 17 års erfarenhet av försäljning inom sjukvården, och jag har under tiden samlat på mig en hel del specialkunskaper inom områden som kirurgi, förlossning och gynekologi, med flera. I grunden är jag civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag bor i Stora Höga, nära havet och nära kontoret. Jag brinner för att göra världen bättre och mitt sätt är att tillhandahålla kvalitetsprodukter som underlättar för patienterna och kan förbättra deras liv. Dixa Medicals tagline är “vi älskar livet” och mina personliga mål är att försöka göra världen till en bättre plats och sprida mer positivitet och glädje här i världen.

Tveka inte att ta kontakt med mig om du har frågor om våra produkter.

Thore Laggeby, VD, och långsiktig ägare