Köpvillkor

Hej!

Vi vänder oss i första hand till företag, stat, kommuner och landsting, men även privatpersoner är välkomna att handla.
Hos oss ska det vara enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar att handla. Ring oss gärna om du har någon fråga!

Dixa Medical AB
Olof Wiks väg 9C
444 65 Jörlanda
Org nr: 556583-7233
Tel 0303-777646
info@dixamedical.se

1. Att beställa:

Det allra lättaste sättet att beställa är att ringa oss på 0303-777646. Det går också bra att maila oss.

Du kan också beställa via webshopen:
För att beställa på detta sätt måste du fylla i namn, samt fakturerings- och leveransadress.

Privatpersoner måste använda betalningsvillkoret stripe, där betalning kan ske med kreditkort, eller betalningsvillkoret swish, där betalning i förväg ska ske till nr 1234779716. Som privatperson kan du också välja att betala in beloppet till vårt bankgiro 5327-7158 i förväg. Kontakta oss ifall detta sker.

Du måste själv ansvara för att ingen annan kan använda dina uppgifter. Alla beställningar som görs i vår internetbutik är bindande och betyder att du läst igenom denna information och godkänt den. Beställare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Allt missbruk polisanmäles.

Efter gjord beställning kommer automatiskt ett mail från Dixas internetbutik. Detta mail är inte en bekräftelse eller en accept, det är endast en kopia på de data som skickats till oss. Det innehåller även ett ordernummer som kan användas vid kontakt med oss. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter.

2. Avbeställning/ändring av order

Avbeställning av order i webshopen är möjlig utan kostnad för kund fram till status: ”Tack för din beställning!”. Dixa Medical AB äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Status ändras genom att beställning av produkt görs, faktura/frakthandlingar skapas. Avbeställning efter status: ”Tack för din beställning!” är inte möjlig annat än i extremfall. Du som kund är i fall vi behandlat din order i samtliga fall skyldig att ta emot försändelsen. Avbeställning är inte giltig förrän bekräftelse mottagits från Dixa Medical AB.

3. Personuppgifter

Dixa Medical AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Dixa Medical AB för att administrera kundrelationen samt för marknadsföringsändamål. Du kan genom att skriva till oss begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring. Som kund hos oss har du rätt att en gång årligen få information om hur dina personuppgifter används genom att begära detta hos ovanstående adress.

4. Betalningsvillkor

Priser:
Då vår internetbutik i första hand vänder sig mot företag, visas priserna i vår internetbutik på visningssidorna utan moms. Frakt tillkommer, vilket man kan se då man kommer till ”Kassan”. Priserna är angivna i svenska kronor. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter och reserverar oss för prisförändringar utanför vår kontroll, slutförsäljning, samt ev. felskrivningar i vår internetbutik. Vara satt till 0 kr betyder inte alltid att den är gratis, utan ej prissatt ännu. Vi garanterar inte att bilder återger produkternas exakta utseende då viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet och upplösning.

Information för företag, stat, kommun, regioner

Dixa Medical AB erbjuder stat, kommun, landsting samt företag betalning mot faktura 30 dagar netto, efter sedvanlig kreditkontroll. Som ny kund lägger Ni först en order på vår hemsida och väljer betalningssätt “Faktura” i “Kassan”. Uppge ert organisationsnummer i avsett fält. När alla uppgifter fyllts i skickas ordern till oss. I detta läge är ordern ej aktiverad. Först kontrolleras att alla uppgifter stämmer och att du beviljas vara kreditkund. Därefter kommer det ett mail om att ordern aktiverats, detta görs i regel inom två arbetsdagar.

Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

Information för privatpersoner

Dixa Medical AB erbjuder betalningsalternativet stripe för privatpersoner, eller betalningsvillkoret swish, där betalning i förväg ska ske till nr 1234779716. Alternativt går det bra att sätta in pengar på vårt bankgiro i förväg, maila oss då om att detta skett.

5. Garanti

Vi lämnar 1 års fabriksgaranti på alla produkter om inget annat anges. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom 1 år om produkten ej skadats av handhavandefel. Faktura gäller som garantisedel. Förslitningsvaror och förbrukningsvaror omfattas inte av garanti. Som förslitningsvara räknas t.ex sladdar, remmar, hjul och handtag.

6. Frakt och leverans

Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som vilket kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat.
I fall köpare anser att leverans dröjer så att leverans inte önskas, är det på köpares ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med dessa villkor innan leveransen sker. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund, om ej annat avtalats. Fraktpriser är satta efter lägsta vikt, kan alltså bli högre och/eller lägre än vad du valt, beroende på faktisk vikt och mått. Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis DHL, enligt de alternativ som finns innan slutförande av köp. Vi levererar endast inom Sverige, men kan i vissa fall göra undantag, kontakta oss i så fall.

Det är på köparens ansvar att den adress som uppgivits vid beställningstillfället är korrekt och att köparen, efter det att ordern skickats, ser till att leveransen hämtas på utlämningsställe inom skälig tid. Minimikostnad för paket är 59 kr + moms oavsett vikt. Om värdet på varan överstiger 1500 kr + moms sänds den alltid med DHL. Som privatperson skickas ditt paket till närmaste utlämningsställe.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor från dixamedical.se har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Dixa Medical lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

När du returnerar varor med hänvisning till ångerrätten, kontakta vår kundservice som ger dig en returavi. Skicka tillbaka varan i liknande emballage som den mottogs i. Varor som skickas till oss i undermåligt emballage skickas tillbaka utan åtgärd, och därmed kan garantin på varan anses som förverkad samt du debiteras en hanteringskostnad enligt ovan. Notera att det är varans skick vid framkomsten till Dixa Medicals lager som är avgörande för om varan kan anses ha returnerats i helt skick. Returen är godkänd då varan har inspekterats av vår personal. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi, inom 30 dagar, tillbaka det belopp du betalat.

8. Skada

Om en vara/försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta snarast anmälas till transportören/speditören, vanligtvis Posten, dock senast sju (7) dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på vara då det ej i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Därefter kontaktar speditören oss med ett ärendenummer, och ärendet löses sedan mellan oss och speditören. Så snart speditör påtagit sig ansvar för skada som uppkommit sänds ny vara till kund. Har du öppnat paketet och upptäcker skada så kontaktar du vår kundservice som ger dig en returavi.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

9. Ansvar för fel

Föreligger fel som Dixa Medical AB ansvarar för, åtar sig Dixa Medical AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Dixa Medical AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Dixa Medical AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

10. Force Majeure

Dixa Medical AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden.

11. GPDR

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)
Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter när du väljer att kontakta oss eller bli vår kund.

I samband med att du kontaktar oss eller köper en vara, godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR-lagen. Personuppgiftsansvarig är Dixa Medical AB (org.nr 556583-7233).

De personuppgifter vi kan komma att spara är namn, adress, telnr, mailadress och i vissa fall även organisations- eller personnummer.

Ändamålet med vår behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att:
Uppfylla bokföringslagens krav
Kunna kontakta dig som kund
Kunna skicka fakturor och meddelanden

Vi sparar bara personuppgifterna så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.
Vi lämnar inga uppgifter vidare.
Du har rätt att få ut information om vilka uppgifter vi har sparade som gäller dig.
Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas.
Du kan även begära att dina uppgifter raderas.

Dixa Medical AB 2020